Arrow Consulting AB

Konsulttjänster med personligt engagemang

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kvalificerade konsulter inom flera olika tjänsteområden och branscher. Vi tillsätter rätt kompetens på rätt plats.

Lediga jobbKontakta oss

Våra kompetensområden

Vi erbjuder marknaden konkurrenskraftiga konsulttjänster

En kvinna i svart kavaj och en man i vit skjorta sitter vid ett bord och diskuterar siffror och data.

Administration/Ekonomi

Vi erbjuder konsulttjänster inom olika typer av ekonomi- och administrativa roller såsom projektadministratör, ekonomiadministratör, redovisningsekonom och löneadministratör. Våra konsulter inom administration/ekonomi har kunskap i verktyg såsom SAP, Visma, Agresso och Fortnox.

Två unga kvinnor står runt ett bord med en modell av en vindkraftpark

Projektplanering

Vi erbjuder konsulttjänster inom projektplanering/projektstyrning av medelstora till stora komplexa projekt inom olika branscher. Våra konsulter inom projektplanering har kunskap i planeringsmetodik och olika verktyg för planering såsom Primavera och MS Project.

En ung kvinna genomför en kvalitetskontroll med lupp av en trycksak med stöd av två manliga handledare

Kvalitet

Vi erbjuder konsulttjänster inom kvalitetsstyrning, kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring i projekt och verksamheter. Våra konsulter inom kvalitet har kunskap i kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt erfarenhet av att utföra kvalitetsrevisioner och leverantörsuppföljningar.

Två manliga inköpare iklädd skjorta diskuterar med varandra

Inköp/SCM

Vi erbjuder konsulttjänster inom operativt inköp, strategiskt inköp och SCM. Våra konsulter inom inköp och SCM har kunskaper och erfarenheter från roller som operativa- och strategiska inköpare inom olika branscher och verksamheter.

En kvinna sitter framför en dator och får hjälp av en ung man som pekar på skärmen

Produktionsplanering

Vi erbjuder konsulttjänster inom produktionsplanering och effektivisering av produktionsflöden. Våra konsulter inom produktionsplanering arbetar med fokus på optimering av kostnad, kvalitet och leveranssäkerhet. De har kunskap i verktyg såsom Visma, SAP och Movics.